منشی نامزد

A Nominee Secretary is someone registered on your behalf as a secretary of an entity. معمولا, your nominee secretary is on public records.
The Nominee Secretary’s agreement remains private and secret.

محدوده خدمات

ما را حتما بخوانید دستورالعمل ها.

با قیمت اعلام شده چه می گیرم?

 • Nominee Secretary’s name
 • Nominee Secretary’s address
 • Nominee Secretary’s signature on any document provided by you (هزینه پست هزینه ها بعد از ست اول اعمال شود)
 • اسناد از طریق پست هوایی ارسال می شود, در غیر این صورت توسط شما درخواست شده است
 • Any notification of postal mail sent to the Nominee Secretary (هزینه پست یا اسکن هزینه ها درخواست دادن)

اسناد ارائه شده

  • Nominee Secretary Agreement
  • قرارداد غرامت
  • وکالت نامه
  • نامه خالی استعفا

بنا به درخواست, معمولا مورد نیاز نیست:

 • کپی شناسنامه1

مراحل & زمان

  • زمانی که پرداخت شما پذیرفته شد, we send you a commercial agreement by email2 (1 day)
  • You sign the agreement
  • [Optional] You send to us all the documents you want your nominee to sign (1 day)
  • [Optional] A blank the letter of resignation is sent to you by email or post.3 (1 day)

زمان چرخش تخمینی: 1 day (depending on how fast you follow-up).

چرا به این سرویس نیاز دارم?

ما را بررسی کنید آموزش برای نمونه های استفاده.

قیمت گذاری

ما را بررسی کنید هزینه ها صفحه.

خرید کنید

شما باید از قبل تایید شده باشید, لطفا از این استفاده کنید پرسشنامه برای ادامه, 3 دقیقه مورد نیاز است.


یادداشت:

 1. copy of passport if individual secretary, copy of certificate of incorporation if company secretary
  در صورت تایید محضری و/یا آپستیل, additional fee applies of the nominee secretary (هدف مورد نیاز)
 2. This commercial agreement will need to be signed electronically
 3. postal fee applies
نوار کناری